LISTE 18

Na stoisku Rastra (0/10/10) na tar­gach LISTE 18 w Bazylei zaprezen­towane zostały prace Rafała Buj­now­skiego, Mileny Korol­czuk oraz Slavs and Tatars.

Więcej o pokazywanych pracach:

 

Wystawa Mileny Korol­czuk – Blue Bird
W prezen­towanej serii fotografii tworzywem sztuki jest chleb – materiał naznaczony sym­bolicz­nymi i odżywczymi wartościami. Podobizny ikonicz­nych postaci z historii filozofii, sztuki, literatury i pop kul­tury lepione z popular­nego amerykańskiego pieczywa Wonder Bread są tu efek­tem ubocz­nym śniadaniowych rozmyślań młodej artystki, zapisem natrętnej aktywności wol­nych rąk i poszukującego idei umysłu. 

 

Wystawa Rafała Buj­now­skiego – Arsoniści
Scenerią nowych obrazów Rafała Buj­now­skiego jest noc. Artysta z charakterystyczną powściągliwością i precyzją kon­struuje obrazy naj­prost­szymi środkami. Przejmujące, księżycowe nok­turny przedstawiają najbliższą okolicę rodzin­nego domu i pracowni artysty – stawy w małopolskich Graboszycach. Padające na obrazy światło wydobywa z ich czar­nej powierzchni scenerię o niezwykłym metaforycz­nym napięciu.

 

Slavs and Tatars


TARGI SZTUKI 2013

LISTE 18

LISTE 18
11-16.06.2013
www.liste.ch

 

Burgweg 15
CH-4058 BazyleaPOWIĄZANE