Raster na tegorocz­nych tar­gach NADA w Miami zaprezen­tuje prace Anety Grzeszykow­skiej, Prze­mka Matec­kiego, Janka Simona oraz kolek­tywu Slavs and Tatars. W naszej ofer­cie po raz pierw­szy znajdą się mozaiki Simona, pochodzące z serii „Syn­thetic Folk­lore”, która miała swoją premierę na monograficz­nej wystawie artysty o tym samym tytule w Cen­trum Sztuki Współczesnej w War­szawie na początku tego roku. Pokażemy również zdjęcia Anety Grzeszykow­skiej z głośno komen­towanego cyklu „Mama”, „Małe obrazy” Prze­mka Matec­kiego, a także prace Slavs and Tatars: dywan „Qatalogue” oraz lustro z cyklu „Nations”, które prezen­towane było ostat­nio na indywidual­nej wystawie „Made in Dscher­many” w Alber­tinum w Dreźnie.Janek Simon, Synthetic Folklore v0.1.1, 2019, laser cut plexiglass, aluminium frame, 140 × 100 cmJanek Simon, Synthetic Folklore v0.2.1, 2019, laser cut plexiglass, aluminium frame, 140 × 100 cmJanek Simon, Polyethnic 15, 2019, home-made 3D print of PLA and PET polymers, 78 x 20 x 30 cmSlavs and Tatars, Qatalogue, 2018, woolen yarn, 190 x 180 cmSlavs and Tatars, Nations 4, 2012, acrylic fluorescent paint on mirror reverse, wooden frame, 160 × 110 cmAneta Grzeszykowska, Mama #05, 2018, gelatin silver hand print, 50 × 36 cmAneta Grzeszykowska, Mama #32, 2018, pigment ink on cotton paper, 50 × 36 cmPrzemek Matecki, Ryszard Winiarski, from the Small Paintings series (A054), 2016-2018, oil, paper, canvas, 20 x 20 cmPrzemek Matecki, Piotr Uklański, from the Small Paintings series, 2016-2018, oil, paper, canvas, 20 x 20 cmPrzemek Matecki, Jarosław Modzelewski, from the Small Paintings series, 2016-2018, oil, paper, canvas, 20 x 20 cmPrzemek Matecki, Jacques-Louis David, from the Small Paintings series, 2016-2018, oil, paper, canvas, 20 x 20 cmPrzemek Matecki, Rembrandt van Rijn, from the Small Paintings series, 2016-2018, oil, paper, canvas, 20 x 20 cm


targi sztuki 2019

NADA Miami

Stoisko #7.04
Aneta Grzeszykowska, Przemek Matecki, Janek Simon, Slavs and Tatars

NADA Miami
5–8.12.2019
www.newartdealers.com

Ice Palace Studios
Miami, USAPOWIĄZANE