Na tar­gach LISTE 20 w Bazylei prezentowaliśmy prace Michała Bud­nego, Anety Grzeszykow­skiej, Prze­mka Matec­kiego oraz Janka Simona.


TARGI SZTUKI 2015

LISTE 20

LISTE Art Fair Basel
16-21.06.2015
www.liste.ch

 

Burgweg 15
CH-4058 BazyleaPOWIĄZANE