Na stoisku Rastra (0/10/1) na tar­gach LISTE 19 w Bazylei zaprezentowaliśmy prace Olafa Brzeskiego, Michała Bud­nego oraz Rafała Bujnowskiego.

 

 

Dofinan­sowano ze środków Ministra Kul­tury i Dziedzic­twa Narodowego


TARGI SZTUKI 2014

LISTE 19

LISTE Art Fair Basel
17-21.06.2014
www.liste.ch

 

Burgweg 15
CH-4058 BazyleaPOWIĄZANE