FRIEZE ART FAIR

Ministerstwo_logo_PLPrezen­tacja na stoisku Rastra (F29) na tar­gach FRIEZE ART FAIR 2013 w Lon­dynie w całości dedykowana była twórczości Anety Grzeszykow­skiej – znalazły się na nim prace artystki z serii „Negative Book” oraz nowe lalki. 

 

Dofinan­sowano ze środków Ministra Kul­tury i Dziedzic­twa Narodowego


TARGI SZTUKI 2013

FRIEZE ART FAIR

17 – 20.10.2013

www.friezelondon.com

Regent's Park, LondynPOWIĄZANE