FAIR to nowa inicjatywa stworzona przez The New Art Dealers Alliance (NADA). Targi będą odbywać się całkowicie online. Ich celem jest wspar­cie prywat­nych galerii, organizacji non-​profit oraz artystów. Idea FAIR odzwier­ciedla nowy model dzielenia zysków ze sprzedaży dzieł sztuki. Procent od każdej sprzedaży dokonanej pod­czas targów będzie dzielony po równo miedzy uczestniczące galerie oraz artystów.


TARGI SZTUKI 2020

FAIR

Raster na FAIR
Slavs and Tatars, Zbigniew Rogalski, Janek Simon, Karolina Jabłońska

 

20.05 – 21.06.2020
thisisfair.orgPOWIĄZANE