Kolekcjonerski artist book Anety Grzeszykow­skiej towarzyszący jej wystawie w war­szaw­skiej Zachęcie (2013), prezentujący wybór fotografii z serii „Negative Book” w formie klasycz­nego, intym­nego w skali, albumu fotograficznego.

 

Seria czarno-białych fotografii Negative Book dekon­struuje fotografię pozytywową, wpisując się tym samym w rozważania na temat charak­teru fotograficz­nego medium i jego różnorakich trans­for­macji. Punktem wyjścia stała się tu tradycyjna fotografia rejestrująca osobiste sytuacje. (…) Cała seria powstała w opar­ciu o dwa fotograficzne zabiegi. Pierwszy to ekspozycja ciała w całości bądź tylko częściowo pomalowanego na czarno (z zaznaczeniem bielą wszyst­kich cieni), co na negatywie daje efekt odwrotny — ciało przy­biera jasną barwę. (…) Drugi zabieg to użycie zdjęć w wersji negatywowej. Taka manipulacja (zarówno medium, jak i widzem) wydaję się podważać wiarę w obraz, jaki otrzymujemy za pośrednictwem pozytywowej fotografii przekonująco odbijającej rzeczywistość.

Maria Brewińska (frag­ment tekstu z książki)


KSIĄŻKA

Aneta Grzeszykowska
NEGATIVE BOOK

Tekst: Maria Brewińska
Projekt graficzny: Michał Kaczyński
68 stron, 29 ręcznie wklejanych fotografii, 155 x 225 mm, oprawa twarda płócienna
Nakład: 300, w tym 100 numerowanych i sygnowanych egzemplarzy z etui

Wydawca: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2013
ISBN 83-60713-78-2