RASTER EDITIONS

Slavs and Tatars
Za waszą i naszą wolność

2013, sitodruk, 70 x 70 cm, ed. 100

Adaptacja słynnego, przypisywanego Joachimowi Lelewelowi, hasła z czasów Powstania Listopadowego (1831), znanego m.in. ze sztandaru przechowywanego obecnie w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Hasło to było oryginalnie używane w języku polskim i rosyjskim dla podkreślenia, że powstanie wymierzone jest przeciwko władzy caratu, a nie przeciw Rosjanom. Sitodruk towarzyszy publikacji książki Slavs and Tatars Friendship of Nations: Polish Shi'ite Showbiz (Book Works 2013).

 

 

650 PLN