Pieczołowicie przy­gotowane przez Matec­kiego tło obrazu składa się z około 700 elementów – fotografii modelek z pokazów, wycinanych z magazynów modowych. Poproszony o malar­skie rozwinięcie tej pracy Zbigniew Rogal­ski umieścił w cen­trum obrazu prze­skalowane studium kości biodrowej. Ta abs­trak­cyjna na pierw­szy rzut oka forma stanowi kon­tar­punkt dla filigranowych syl­wetek w tle, zarazem buduje nieco prze­wrotny sens całości – charak­terystyczny ruch bioder stąpających po wybiegu modelek stał się tu inspiracją do studium ludz­kiego kośćca.


Przemek Matecki Zbigniew Rogalski
Bez tytułu (ze Zbigniewem Rogalskim)

2013
olej i papier na płótnie, 164 x 128 cm