136 x 121 x 7 cm

140 x 65 x 7,5 cm125 x 56 x 11 cmWitraże

2011
okno, szkło, ołów, różne wymiary

W pracach z cyklu Witraże Bujnowski wykorzystuje tradycyjną technikę dekoracyjną do utrwalenia rysunku potłuczonych lub przestrzelonych szyb okiennych. Pierwsze prace z tej serii zostały wykonane z uszkodzonych okien pochodzących z domu rodzinnego artysty i jako pojedyncze obiekty są eksponowane bezpośrednio na podłodze, oparte o ścianę. Późniejsze realizacje mają charakter site specific i są realizowane w oknach zastanych w przestrzeniach wystawowych. Witraże są przykładem charakterystycznego dla artysty sposobu obrazowania emocjonalnej i społecznej niestabilności – odgrywania, utrwalania i oswajania stanów niepokoju, wstrząsu czy ulicznej przemocy w porządku estetycznym.