Pełnometrażowy debiut fabularny Libery. Fil­mowe rozwinięcie futurystycz­nych, post­humanistycz­nych rozważań artysty o końcu cywilizacji białego człowieka. Dramatur­gia filmu opiera się przede wszyst­kim na jego war­stwie muzycz­nej (skom­ponowanej i współreżyserowanej przez Roberta Piotrowicza) oraz specjal­nie wymyślonym przez tłumacza i poliglotę Roberta Stil­lera języku, którym posługuje się fil­mowe plemię Con­teheli, i który pozostaje niezrozumiały dla widzów.

 

Film powstał jako rezul­tat pierw­szej edycji nagrody fil­mowej Pol­skiego Instytutu Sztuki Fil­mowej i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w War­szawie, której Libera był laureatem. Zdjęcia do filmu zostały nakręcone jesienią 2013 w Słowenii.

 

Opis filmu wg por­talu Film​Pol​ski.pl:

Na obrzeżach cywilizacji żyje zagubione plemię. Con­teheli są ludźmi o błękitnych oczach, fan­tazyj­nie upiętych płowych dreadach i twarzach pomalowanych we wzory. Wyglądają jak spełnienie hip­pisow­skich fan­tazji o powrocie do natury czy słowiańska wersja Avatara. Kiedy grają na etnofuturystycz­nych instrumen­tach, łączą się z kosmosem i wszyst­kimi root­sowymi wizjami jedności człowieka z naturą. Piękni, młodzi i nieśmiertelni hasają nago, ozdobieni biżuterią ze słomy i owoców. Do tego raj­skiego świata wdziera się jednak cywilizacja w osobie urzędnika kolejowego Wal­sera. Mimo iż za wszelką cenę próbuje on wniknąć w ich sielan­kowy świat i nauczyć się niezrozumiałego języka, wywołuje tylko chaos. Wystylizowany świat Wal­sera flir­tuje z tradycją kina gatun­kowego: postapokalip­tycz­nym science fic­tion, wester­nem czy fil­mami o jaskiniow­cach. Prymitywizm i „glamour” nie stoją tu ze sobą w sprzeczności. Klisze znane z kina gatunków służą Liberze za klocki do zbudowania wielopiętrowej układanki z literac­kich figur utraconego raju, filozoficz­nych i kontr­kul­turowych kon­ceptów utopij­nej wspólnoty czy fan­tazmatów o końcu cywilizacji.

 
Zbigniew Libera
Walser

2015, film fabularny, 78 min.

reżyseria: Zbigniew Libera

scenariusz: Grzegorz Jankowicz, Zbigniew Libera (współpraca Robert Stiller)

w roli głównej: Krzysztof Stroiński

zdjęcia: Adam Sikora

muzyka: Robert Piotrowicz

produkcja: Magdalena Kamińska, Agata Szymańska - Balapolis

koprodukcja: Instytut Adama Mickiewicza, Narodowe Centrum Kultury, Film District Remigiusz Przełożny, Studio Produkcyjne Orka

 

premiera: 30.07.2015 - Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu

 

Obejrzyj trailer

 

Fot. dzięki uprzejmości Balapolis