Niemcy, lata 60. XX wieku. Roman­tyczna podróż na wyspy i w Alpy – pozor­nie banalna, ale opowiedziana pięknymi obrazami historia ucieczki z miasta, od drobnomieszczańskiej codzienności ku majestatycz­nej potędze natury. Podróż do tajem­niczej groty utrzymana w naj­lep­szych trafdycjach nie­miec­kiego romantyzmu.

 

 

Filmy ze śmietnika to autor­ska seria wydaw­nicza, która przybliża widzom naj­ciekaw­sze nagrania audiowizualne znaj­dywane na śmietnikach. Materiały publikowane są w oryginal­nym kształacie.


Przemek Matecki
W STRONĘ SŁOŃCA Filmy ze śmietnika #2

2008
DVD, ed. 15

500 PLN