Praca zain­spirowana biblijną historią Drzewa Wiadomości została zrealizowana po raz pierw­szy na wystawę Manifesta 7 w Rovereto (2008) jako nocny per­for­mance dokamerowy, pod­czas którego artysta nadgryzł po kolei wszyst­kie owoce z drzewa jabłoni. Fotografia przed­stawia fragment drzewa po zakończonej akcji. 
 
 

Oskar Dawicki
Drzewo wiadomości

2008
tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 160 x 120 cm, ed. 4 + 1 AP