Tongue Twist Her

Wokół rury, zamiast nagiej tan­cerki, wije się coś nie mniej jed­noznacz­nego: olbrzymi, mięsisty język, poskręcany wokół drążka. To ukłon w stronę dziwacz­nych, trwających od sześćdziesięciu lat zmian w post­sowiec­kim, tur­kofonicz­nym świecie języka i pisma – zwrotów arab­skiego do łaciny, powrotu cyrylicy do łacińskiego


Slavs and Tatars
Tongue Twist Her

2013
sylikon, polistyren, MDF, farba, rura metalowa, 300 x 245 x 245 cm