Janek Simon
Stockbook

2010
125 znaczków pocztowych, album