Obraz prezen­towany w ramach projektu „Willa Warszawa” w prywat­nym domu na war­szaw­skiej Ochocie zbudowanym pod koniec lat 40. – przed­stawia anonimowe wnętrze miesz­kalne z tego czasu.


Wilhelm Sasnal
1948

2006
olej na płótnie