Punktem wyjścia do większości, również monumen­tal­nych prac rzeźbiarskich Olafa Brzeskiego jest rysunek. Rysunek jako zapis fan­tastycz­nej wizji albo namysł nad nie­codzien­nym zdarzeniem z rzeczywistości. Większość spośród tych rysunków pozostaje na papierze, również dlatego, że wydają się niemożliwe do realizacji. W serii talerzy (2009) artysta prze­nosi swoje szkice na lustra stylowych półmisków. W ten sposób łączy naj­bar­dziej naturalną i pierwotną formę zapisu swoich pomysłów z jednym z ulubionych materiałów rzeźbiarskich – ceramiką. Kruchość białych półmisków i ich wystudiowana, tradycyjna forma tworzą ciekawe napięcie z monumen­tal­nymi wizjami artysty opisanymi zdecydowaną, czarną malarską kreską. Sam artysta mówi o tych pracach:”Okazuje się, że nie muszę już odlewać swoich projektów w metalach ciężkich, ani budować monumen­tal­nych instalacji, skoro mogę łatwo pozostać przy rysunku, oddając sobie i widzom całą przestrzeń do swobod­nych wyobrażeń i niespełnionych tęsknot. Będę już tylko rysował. Po talerzach.”


Olaf Brzeski
Rysunki na talerzach

bez tytułu, 2009, farba wszkliwna, trzykrotnie wypalana ceramika, ca. 50 x 36 cm

Prace z tej serii pokazywane były m.in. na wystawach: Olaf Brzeski: Monumentalny, Galeria Platan, Budapeszt (2010); Olaf Brzeski, A twarz miał obrośniętą uszami, jak dno łodzi ostrygami..., Galeria Czarna, Warszawa (2010)