Prosta manipulacja, jaką jest zamiana koloru wody w fon­tan­nie, to naj­lep­szy przykład charak­terystycz­nych dla Slavs and Tatars prób łączenia nieprzystających do siebie pomysłów, myśli czy przekonań. Niektórzy postrzegają czerwień jako symbolizującą męczeństwo, wojnę, etc., z kolei inni – zwłaszcza dzieci – widzą w niej coś świątecznego i uroczystego, niemal naiwnego.
Slavs and Tatars
Reverse Joy

2012
wyszywany i pokryty sitodrukiem banner, pompka wodna, miska, woda, barwnik, 35 x 150 x 105 cm, ed. 1 + 1 AP