Pozytywy

Seria fotografii, które odtwarzają słynne, historyczne zdjęcia pra­sowe w pozytyw­nej wersji, powtarzając schemat kom­pozycyjny oryginałów, ale zmieniając bohaterów i sens przed­stawionych scen. „Cykl „Pozytywółw” jest kolejną próbą gry z traumą – komen­tuje Libera – Mamy zawsze do czynienia z zapamiętanymi widokami rzeczy, nie z rzeczami samymi w sobie. Chciałem użyć tego mechanizmu widzenia i pamiętania, dotknąć fenomenu powidoków pamięci. Te fotografie [„Pozytywy”] w istocie tak właśnie odbieramy – poprzez nie­winne sceny przebijają flash­backi tych oryginal­nych, okrut­nych zdjęć. Owe „negatywy” wybrałem z własnej pamięci, ze zdjęć zapamiętanych z dzieciństwa.”
Zbigniew Libera
Pozytywy

2002-2003
cykl inscenizowanych fotografii, następnie wydrukowanych i fotograficznie zreprodukowanych