Trzykilogramowy pomnik pol­skiego młota. Aluminiowe bozetto, które z charak­terystycz­nym dla Bed­nar­skiego humorem roz­wija jeden z ważnych wątków jego twórczości rzeźbiarskiej – refleksję nad etosem robociar­skim i symboliką robotniczą w komunistycz­nych i post­komunistycz­nych realiach.

 

 


Krzysztof Bednarski
Pomnik młota

2013
odlew aluminiowy, wys. 35 cm, ed. 20 + 4 A.P.

     ed. #1-5 = 1 925 PLN