Janek Simon
Polyethnic

2016
wydruk z polimerów PLA i PET na drukarce 3D domowej roboty, ca. 64 x 28 x 38 cm

Seria rzeźb wydrukowanych w domu na drukarce 3D, przedstawiających figury zlepione z motywów etnicznych Indii, Afryki, Ameryki Południowej, Europy i Polski. Przedrostek poly-, pochodzący ze starożytnej greki, oznacza mnogość i wielość; ethnic — przynależność do pewnej grupy kulturowej, społeczności czy nacji. Rzeźby dekonstruują koncepcje tożsamościowe, które są tylko pozornie homogeniczne, a w istocie powstają w złożonych symbolicznych i kulturowych procesach, nieprzerwanie konstruowanych i negocjowanych.