Perspective Trap

2015-2016, olej na płótnie, różne wymiary

Obrazy z serii Perspective Trap to dyptyki i poliptyki złożone z obrazów malowanych na specjalnie przygotowywanych podobraziach o trapezoidalnych kształtach. Zawieszone na ścianie w precyzyjnie określonych odstępach wywołują wrażenie oglądanych z ukosa i efekt skrótu perspektywicznego, nienaturalnej deformacji przestrzeni. Seria ta nawiązuje zarazem do malowanych w latach 2002-2003 Framed Paintings oraz Walls and Paintings - obrazów przedstawiających oprawione fotografie, typowe przedmioty dekorujące ściany urzędów i prywatnych mieszkań. Inspiracją dla Bujnowskiego były też kadry filmowe, w których tego typu obrazy pojawiają się często w nie do końca czytelnym drugim planie.