Pamiętasz co mi mówiłeś? (wg “Anatomia miłości”)
Marcin Maciejowski
Pamiętasz co mi mówiłeś? (wg “Anatomia miłości”)

2013, oil on canvas, 50 x 70 cm