Fotografia z sesji zdjęciowej Zbigniewa Libery zrealizowanej na zamówienie Nowego Teatru War­szawie. Inne ujęcie z tej sesji zostało wykorzystane jako plakat do spek­taklu Krzysz­tofa War­likow­skiego „Opowieści afrykańskie według Szekspira”. Libera nawiązuje tu do historii fotografii, antropologii i kolonializmu, aby stworzyć obraz fotograficzny z przyszłości, sugestywny por­tret „dzikich” Europejczyków. 


Zbigniew Libera
Opowieści afrykańskie według Szekspira

2011
fotografia, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 55 x 55 cm, ed. 20 + 2 A.P.

1 900 PLN