Obrzędy intymne. Dokumentacja

Autorska dokumen­tacja jednej z pierw­szych i najsłynniejszych prac fil­mowych artysty. Zdjęcia przedstawiają fotografowane przez Liberę z monitora kadry z własnego filmu „Obrzędy intymne”. W 1984 roku artysta opiekował się swoją zniedołężniałą babką. Rejestracja pod­stawowych czynności – kar­mienia, prze­wijania, mycia – była dla artysty próbą stworzenia sztuki radykal­nie przekraczającej wszel­kie kanony formy i treści artystycz­nej, realizacją lan­sowanych w środowisku łódzkiej kul­tury zrzuty „sztuki prywatnej” i „sztuki żenującej”. W efek­cie powstała praca porażająca szczerością i dosłownością doświadczenia, przekraczająca społeczne tabu, swoisty „dokument egzystencjalny” jak to określił sam artysta. Plan­sza dokumen­tacyjna wykonana wkrótce po upublicznieniu filmu (pierw­szy pokaz miał miej­sce w 1986 roku) i była przez artystę pokazywana na wystawach w drugiej połowie lat. 1980. Widoczne przycięcie i nacięcie z lewej strony plan­szy jest pozostałością po próbie znisz­czenia jej przez artystę. Ostatecz­nie Libera został odwiedziony od tego zamiaru przez znajomego kuratora.

 
Zbigniew Libera
Obrzędy intymne. Dokumentacja

ok. 1986, tektura, fotografie czarno-białe, farba, tusz, pielucha tetrowa, 70,5 x 102,5 cm