Niesforne nosówki


Slavs and Tatars
Niesforne nosówki

Niesforne nosówki
2014, fornir klonowy, płyta stolarska, kółka, tkanina, pianka, wymiary zmienne

W rosyjskiej polityce cyrylizacji polszczyzny prowadzonej w zaborze rosyjskim w XIX w. problematyczne okazały się dwie polskie litery "ą" i "ę". Nosówki wcześniej zniknęły z innych języków słowiańskich. Rozwiązaniem okazały się litery z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, Ѫѫ wielki jus i Ѧѧ (mały jus). Slavs and Tatars przekształcają je w meble przypominające ruchome konfesjonały. Akt spowiedzi dotyka przecież najgłębszej intymności i pracuje z libidalną funkcją mowy.