Pejzaż

Obraz z serii prac, w których umiesz­czona w dolnej części reproduk­cja starego obrazu lub fotografia pejzażowa zestawiona jest z własną, malarską interpretacją tego motywu przez artystę.


Przemek Matecki
Pejzaż

2007
olej, papier na płótnie, 81 x 68 cm