Map Trap

Bohaterami „Map Trap” są szkolna mapa Polski i prezydent George W. Bush – czarny charak­ter światowej polityki. Opowieść splata się za sprawą ułożonego z lontu rysunku naściennego przedstawiającego wiel­kie „A” w kow­boj­skich butach. Przytknięty doń pod­czas wernisażu ogień okrążył całe pomiesz­czenie dopalając się na odwrocie mapy Polski. Osobno, między starymi deskami i galeryj­nymi śmieciami, w półmroku i opusz­czeniu, spoczywała łatwopalna kukła prezydenta Busha.

Projekt powstał specjal­nie z myślą o specyficz­nej prze­strzeni galerii Raster mieszczącej się wówczas w na poły opusz­czonym miesz­kaniu na ostat­nim piętrze starej kamienicy.


Wilhelm Sasnal
Map Trap

2004
instalacja site specific: rysunek lontem na ścianie, szkolna mapa Polski, kukła prezydenta G. W. Busha