Człowiek na drzewie

2016, tusz na papierze, różne rozmiary

Wykonane tuszem kom­pozycje z serii “Człowiek na drzewie” to opisana naj­prost­szymi środkami plastycz­nymi metafora uwikłania, ale też swoistego azylu i ukrycia. W naj­now­szych pracach Buj­now­skiego powraca motyw syl­wetki ludz­kiej, a minimalizm środków malar­skich służy tym razem reflek­sji o egzysten­cjal­nym zabar­wieniu.