Slavs and Tatars zaczynali swoją działalność jako tzw. reading group (“klub książkowy”), a książki – rozumiane zarówno jako materiały źródłowe czy też publikacje podsumowujące – są dla nich kluczowe w procesie tworzenia kolej­nych cyklów prac. Tym razem postać woluminu przybrała Madame MMMorp­gologie; książka-cyklop, która zalot­nie pusz­cza oko do każdej mijającej ją osoby.

 
Slavs and Tatars
Madame MMMorphologie

2013
150 x 35 x 40 cm (z postumentem), książka, sztuczne oko, mechanizm mrugający, czujnik ruchu, ed. 3 + 1 AP