Love Letters

Dywany z serii Love Let­ters inspirowane są rysun­kami piewcy rosyj­skiej rewolucji, poety Władimira Majakow­skiego. Odnoszą się do drażliwej kwestii polityki alfabetu: podej­mowanych przez narody, kul­tury i ideologie prób przy­pisania określonych znaków do poszczególnych języków, odwołując się do różnych manipulacji cyrylicą, łacinką i alfabetem arabskim.

 

 


Slavs and Tatars
Love Letters

2014
wełna, przędza, 247 x 247 cm, ed. #1/3 + 1 AP