Slavs and Tatars
Long Live the Syncretics

2012
stal, farba, jedwag, 370 x 190 cm, ed. 3 +1 A.P.

Transkulturowy synkretyzm to jeden z głównych postulatów kolektywu. Tytułowe pochwalne wezwanie "Niech żyją synkretycy" przybiera formę gałęzi morwy, owocującej zarówno na czarno jak i na biało, co odnosi się do złożonej formy islamu w Azji Centralnej, który integruje wpływy hinduizmu i buddyzmu w politeistyczne wyznanie.