Karta z atmos­ferycz­nego kalen­darza Michała Bud­nego. Kon­tynuacja serii zainicjowanej edycją Ogród (2012) wykonaną w iden­tycz­nym for­macie i zbliżonej technice.

Edycja składa się z dziesięciu iden­tycz­nych kom­pozycji, różniących się detalami. Wszyst­kie wykonane własnoręcznie przez artystę i sygnowane.


Michał Budny
Lipiec

2013
tektura, papier, taśma klejąca, 30 x 40 cm, ed. 10 + 1 A.P.