Prace z tej serii są malowane jednym rodzajem czar­nej farby olej­nej Winsor & Newton nr 25 o nazwie Lamp Black. Istotą tych abs­trak­cyj­nych obrazów jest takie ufor­mowanie powierzchni malar­skiej, aby pod wpływem różnych walorów światła osiągnąć iluzję trójwymiarowości i wielobarwności. Obrazy te mogą być prezen­towane dowol­nie, tak aby wraz ze zmieniającym się ułożeniem i oświetleniem generować nieskończoną liczbę wariacji kom­pozycyj­nych i kolorystycznych. Inspiracją do pierw­szych obrazów w tym obszer­nym cyklu były zgeometryzowane kształty brył węgla. Kolejne prace, całkowicie uwol­nione od mimetycz­nych skojarzeń, skupiały się na przełamaniu płaskości obrazu i ostatecz­nie doprowadziły Buj­now­skiego do płócien malowanych na nie­regular­nych, wielokątnych blejtramach.

 


Lamp Black. Heksagon (3)

2008
olej na płótnie, 89 x 110 cm