Seria autopor­tretów Libery utrzymanych w – nie­znanej jesz­cze w ówczesnej pol­skiej sztuce – kon­wen­cji queer, a zarazem nawiązująca do klasyki gatunku, np. fotografii Claude Cahun.


Zbigniew Libera
Ktoś inny

1988
3 fotografie, odbitka srebrowo-żelatynowa, [3x] 30 x 40 cm