Praca fotograficzno-​tekstowa składająca się ze zdjęć najbliższego otoczenia miesz­kania KwieKulik na warszawskiej Pradze: zasikanej bramy, gwiżdżącej wen­tylacji, hałasującej restauracji, sklepu z wódką, zatłoczonej i śmierdzącej ulicy Targowej . Osiem sytuacji, osiem fotografii ułożonych w koło, każda skrupulat­nie opisana. Praca została przygotowana specjalnie na wykład Klausa Groha i Bikharda-Bottinellego Die Kunst der Avant­garde in Osteuropa heute (Wschodnioeuropejska awangarda dzisiaj ), wygłoszonego w Saal Hermann-Schafft-Haus w Kassel 4.02.1977. Artyści załączyli też list do Groha o tym, jakie dostrzegają różnice pomiędzy sztuką artystów wschod­nioeuropej­skich i zachod­nioeuropej­skich. List zaczyna się od stwier­dzenia: „Rzeczywistość jest podzielona. Kiedy zaczynamy rozważać jakąkolwiek rzecz (to może być samochód lub dzieło sztuki) i tej rzeczy uwarunkowania, to w pewnym momen­cie zawsze trzeba te rozważania «podzielić» i jasno mówić, z której rzeczywistości ta rzecz pochodzi, ze Wschodu, czy z Zachodu“. Ten sam tekst wysłali do mieszkającego we wschod­nich Niem­czech Roberta Rehfeldta. W odpowiedzi napisał: „Dear Zofia and Prze­mek, how many thanks for your article (…). For a longer time ago (1.02.1977) we receive your nice letter (…). Your thoughts about the East/West situation, I liked this text, is the best in my Archiwum Sztuki Aktual­nij. Dziekuje!” [Robert Reh­feldt, list z 24.06.77].

 

Opis za: Łukasz Ron­duda, Georg Schol­l­hamer (red.), KwieKulik, wyd. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w War­szawie, 2013, str. 235

Koło KwieKulik

1978, kolaż