Scena z kul­towej komedii fil­mowej z lat 70. XX wieku „Kochaj albo rzuć”. Kargul i Pawlak lądują w Ameryce, gdzie tradycyjna, swoj­ska obyczajowość i przy­zwyczajenia bohaterów wystawiane są na poważną próbę. Obraz powstał na wystawę „Struktury dobra” w Rastrze w czasie gdy kwestia homosek­sualizmu stała się w Polsce przed­miotem politycz­nych gier i ideologicz­nych manipulacji.


Marcin Maciejowski
Just two dollars

2006
olej na płótnie, 70 x 80 cm