Praca zrealizowana po raz pierw­szy w Rastrze, następnie w Instytucie Sztuki Wyspa w Gdańsku. Idealna wersja pracy zakłada wycięcie otworu w kształcie ludz­kiej syl­wetki w zewnętrznej ścianie budynku. Pierwszy i jedyny jak dotąd raz warunek ten został spełniony w nowojor­skiej galerii Post­masters w ramach wystawy indywidual­nej Dawickiego Phan­tom Pain (2011).
Oskar Dawicki
In Homage to Bruce Lee

2003
otwór w ścianie w kształcie sylwetki człowieka, wymiar naturalny