Fotografie wykonane przez artystę w zakładzie karnym dla więźniów politycz­nych w Hrubieszowie, gdzie odbywał wyrok 12 miesięcy pozbawienia wolności za „roz­po­wszech­nianie fałszywych wiadomości” (art. 48 § 2 Dekretu o stanie wojen­nym). Aparat i dwie rolki filmu zostały prze­kazane artyście nie­legal­nie w czasie jed­nego z widzeń.
Zbigniew Libera
Hrubieszów

1983/2010
seria 6 fotografii, druk archiwalny, [6x] 28 x 36 cm, ed. of 3 + 2 A.P.