Jeden z nie­licz­nych małych for­matem obrazów Bogac­kiej. Charak­terystyczny motyw nienatural­nie rozpływających się włosów powraca w innych pracach artystki. Włosy stają się tam swoistą kurtyną odgradzającą od otoczenia jak i kadrującą widok na świat. 

 

Tytułowa Endo to Agata Nowicka – znana rysow­niczka i ilustratorka.Endo

2006
lakier na płycie pilśniowej, 62 x 29 cm