Dom z ogrodem jest skom­ponowany z charak­terystycz­nych dla artysty prostych i tanich materiałów, częściowo pochodzących z odzysku. Zwyczajność tworzywa kon­trastuje z wystudiowaną kompozycją – Budny powołuje się na formę wier­sza jako inspirację dla metody własnej pracy plastycznej.


Michał Budny
Dom z ogrodem

2014
sklejka, folia, tektura, taśma klejąca, farba, 145 x 110 x 7 cm