Źródło danych

Praca powstała na wystawę zatytułowaną „Manipulacje. O ekonomii kłamstwa” (kurator Adam Budak) i jest przestrzenną wizualizacją abs­trak­cyj­nego wykresu słupkowego jakich wiele ilustruje kolumny ekonomiczne współczesnych gazet.

 

Jed­nostajny, syzyfowy rytm wzrostów i upadków tworzy minimalistyczną, abstrakcyjną kompozycję przypominającą dziecięce klocki czy grę w domino. Padające z ukosa światło rysuje na podłodze cienie i w ten sposób odsyła do graficz­nego, gazetowego pier­wo­wzoru instalacji. W tej nieustającej oscylacji pomiędzy enigmatyczną  powściągliwą formą abs­trak­cyj­nego wykresu a real­nymi tur­bulen­cjami ekonomicz­nymi, jakimi skutkują wyrysowane na papierze załamania krzywych wzrostu, realizuje się potencjał pracy Budnego. 

 
Michał Budny
Źródło danych

2006, tektura, farba akrylowa, 29 elementów, (5x) 6 x 5 x 5 cm, (6x) 12 x 5 x 5 cm, (6x) 18 x 5 x 5 cm (6x) 24 x 5 x 5 cm, (6x) 30 x 5 x 5 cm