Czas przemijania
Zofia Rydet
Czas przemijania

1964
odbitki żelatynowo-srebrowe, różne wymiary