Cegła

1999-2002
olej na płótnie, seria 100 obrazów, 25 x 12 x 6 cm każdy

Pierwszy z tautologicznych, malowanych seryjnie obrazów-przedmiotów Bujnowskiego. Każdy ze stu obrazów powtarzających ten sam kształt i rozmiar typowej cegły różni się jedynie odcieniem. Podjęta tu – jeszcze przed dyplomem – refleksja na temat utylitarnych aspektów pracy artysty i jego społecznej wiarygodności łączy się z pierwszą próbą monochromatycznych obrazów przewrotnie nawiązujących do tradycji malarstwa minimalistycznego.