Atlas to obiekt przypominający swoją formą obraz, który jest w istocie obleczoną papierem i tkanina ramą z pustą przestrzenią wewnątrz. Tak jak w innych swoich pracach Budny tworzy kompozycję poprzez złożenie staran­nie dobranych materiałów, które mają nie tylko szczególne właściwości plastyczne i hap­tyczne, ale również własną, znaczącą historię. Różowy papier, noszący ślady wcześniejszego użycia, który wypełnia frontową część pracy pochodzi z biblioteki w Bernie gdzie służył jako obwoluta jed­nego z atlasów geograficznych.


Michał Budny
Atlas

2014
papier, jedwab, drewno, tektura, lakier, 84 x 76 x 5 cm