Agregat

Na wystawie „Szare w kolorze 1956-1970” w Zachęcie, Zofia Kulik pokazała instalację zatytułowaną „KwieKulik – agregat autobiograficzny (część I)”. Agregat, zgod­nie ze „Słownikiem wyrazów obcych” Kopalińskiego, oznacza „całość złożoną z różnorodnych części. Słowo to, ideal­nie oddaje naturę pracy artystycz­nego duetu KwieKulik. Instalacja składa się z rzeźb i fotografii, wydruków oraz pisanych dokumentów (ich kserokopii), a także z filmów nagrywanych na taśmie 8 i 16 mm, zdigitalizowanych i wyświetlanych na monitorach. Hasło „OD sztuki OBIEKTU DO sztuki PROCESU” jest także częścią instalacji. Materiały prezen­towane są na podłożu z papieru pakowego, powszech­nie lecz mylnie nazywanego w Polsce szarym; w rzeczywistości jest on brązowy.

Agregat

Zofia Kulik „KwieKulik – agregat autobiograficzny (część 1)”, 2000

 

380 x 1400 (1100 + dwa skrzydła) x 105 cm, Rysunki i dokumenty (fotokopie), czarno-białe fotografie, kolorowe wydruki, filmy, obiekty