Instalacja przedstawiająca prze­skalowany sznur modlitewny nosi tytuł AÂ AÂ AÂ UR, co w języku starożytnego Egiptu znaczyło dosłownie „duży, duży, bardzo duży” (to właśnie na tej pod­stawie starożytni Grecy określali potem twórcę Her­metyzmu – Hermesa Trismegistosa jako „Hermesa Po Trzykroć Wielkiego”). Zamiatany zazwyczaj pod przysłowiowy dywan, lecz nie­ustan­nie aktualny wątek relacji między odosob­nieniem a wspólnotą, duszą a bytem, nabiera w AÂ AÂ AÂ UR fizycz­nej postaci, również całkiem dosłownie — w formie kiełkującego się spod ziemi z roz­machem “sznura”, który ukazuje zachowaną równowagę między prze­ciw­staw­nymi pojęciami, obejmując własnym obwodem szerokie pole, poczynając od USA po Europę i Bliski Wschód.


Slavs and Tatars
AÂ AÂ AÂ UR

2015, stal, żywica, farba, ziemia i trawa, 280 x 900 x 380 cm