ONLINE:

 

– Platan Gal­lery, Budapest: The Cloud Has Moved, 06.02.2012, en1.artc​lue.net

 

KATALOGI I FOL­DERY WYSTAW ZBIOROWYCH:

 

– Raster. L’artista nella rinunicia 2. Trans­fert Gal­lerie Polac­che a Roma 3, Istituto Polacco di Roma, Warsaw, 2008
– Malar­stwo pol­skie XXI w. / Polish Pain­ting of the 21st Cen­tury, Zachęta The National Gal­lery of Art, Warsaw, 2006 (j. pol. i ang.)
– Biel­ska Jesień 2005. Bien­nale malar­stwa, Biel­ska Gal­lery BWA, Bielsko-​Biala, 2005

 

RECEN­ZJE, ARTYKUŁY:

 

– Piotr Sarzyński, Współczucie pod młotkiem, „Sztuka.pl. Gazeta Antykwaryczna”, nr 5 (134), maj 2007
– Patrycja Musiał, Małgorzata Mleczko, Materka dla Beethovena, „Art Aktualia”, 24.03.2008
– Jakub Banasiak, Czarno to widzę, „Krytykant.pl”, 21.09.2007
– Łukasz Gazur, Młode sztuki z Krakowa, „Sztuka.pl. Gazeta Antykwaryczna”, no 12/1 (129/130), grudzień 2006/styczeń 2007, pp. 14-17
– Jan Picheta, Młoda Jesień, „Format”, nr 48/2005, pp. 69-71
– Stach Szabłowski, Powiększenie Niczego, „Życie War­szawy. Po godzinach”, no 44(61), 04.11.2004

 

KSIĄŻKI:

 

– Jakub Banasiak, Czarno to widzę, [in:] Rewolucjoniści są zmęczeni. Wybór tekstów 2006-2008, Otwarta Pracow­nia, Cracow 2008, p. 118 – 121.
– Tek­stylia bis. Słownik młodej pol­skiej kul­tury, Cracow 2006, p. 598

 

TEKSTY I PUBLIKACJE WŁASNE:

 

– Beethoven Magazine nr 1, s. 12 [projects of posters]
– 13. Wiel­kanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena (29.03 – 10.04.2009) [projekt plakatu]


Bartek Materka