HONZA ZAMOJSKI POŻEGNANIE WYDAWNICTWA MORAVA BOOKS.

Po trzech latach, 14 książkach i 3 limitowanych edycjach oraz 13 odcin­kach wykładu „Jak to jest zrobione” Wydaw­nic­two Morava, prowadzone przez Honzę Zamoj­skiego, kończy działalność. Wydaw­nic­two to w ciągu zaled­wie 2 lat stało się prekur­sorem tzw. artists books na rodzimym rynku, jednocześnie bez kom­pleksów konkurując z podob­nymi wydaw­cami z całego świata. Najważniejszą cechą Moravskich publikacji była, oprócz dopracowanych projektów graficz­nych, współpraca między zaproszonym artystą a projek­tan­tem i redak­torem w jednym. Prace nad poszczególnymi tytułami trwały nie­rzadko rok. Kon­cep­cje się zmieniały, idee ścierały, tak aby w ostateczności czytel­nik dostał pozycję niebagatelną, będącą jednocześnie pełnoprawnym dziełem sztuki artysty. W ciągu tych kilku lat Morava wydała „artists books” m.in Olgi Lewic­kiej, Roberta Maciejuka, Uri Arana i Davida Horvitza. Nadszedł jednak czas na nowe wyzwania książkowe i wydaw­nicze – zapraszamy na sym­boliczne pożegnanie wydaw­nic­twa. W specjal­nie zaaranżowanym czar­nym pokoju prezen­tujemy edycję sitodruków i light­box Anakonda Honzy Zamoj­skiego oraz książki Moravy. Wystawa połączona jest ze sprzedażą prac.


WYSTAWA W RASTER EDITIONS

HONZA ZAMOJSKI POŻEGNANIE WYDAWNICTWA MORAVA BOOKS.

16.03-20.04.2013