Między 26 a 28 września 2014 r., w pierw­szy week­end jesieni, już po raz czwarty naj­lep­sze prywatne galerie zjednoczą siły, by wspólnym programem rozpocząć artystyczny sezon Warszawy. 

W tegorocz­nej Warsaw Gal­lery Weekend udział biorą 22 galerie: Alek­san­der Bruno, Asymetria, BWA War­szawa, Czułość, Galeria Dawid Radziszew­ski, Fun­dacja Archeologii Fotografii, Fun­dacja Arton, Fun­dacja Galerii Foksal, Fun­dacja Profile, galeria m2, Galeria Le Guern, Leto, Lookout Gal­lery, lokal_30, Monopol, Piktogram/BLA, Pola Magnetyczne, Propaganda, Raster, Star­ter, Stereo, SVIT. 

Z tej okazji specjalne wydarzenia przygotowują także: Cen­trum Sztuki Współczesnej Zamek Ujaz­dow­ski, Instytut Adama Mic­kiewicza, Muzeum Narodowe, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki. 

4. edycji Warsaw Gal­lery Week­end towarzyszy specjalny magazyn przy­gotowany przez redakcję „Dwutygo­dnika”. Na ponad 100 stronach znajdują się teksty lifestyle’owe, var­savianistyczne, reportaże i roz­mowy autor­stwa m.in.: Stacha Szabłowskiego, Karola Radziszew­skiego, Iwa Zmyślonego, Włodzimierza Pes­sela, Łukasza Naj­dera, Krzysz­tofa Środy.

Magazyn w wersji papierowej będzie dostępny we wszyst­kich galeriach uczestniczących w Warsaw Gal­lery Week­end oraz mazowiec­kich salonach Empik.

Wstęp na wszyst­kie wydarzenia jest darmowy.

 Specjalny magazyn przygotowany przez redakcję „Dwutygodnika”


26-28.09.2014 

WARSAW GALLERY WEEKEND

Wernisaże:

piątek, 26 września 2014, 17:00-21:00

 

Galerie czynne:

sobota-niedziela, 27-28 września 2014, 12:00-18:00

 

 

Szczegółowy program do pobrania tutaj

 

www.warsawgalleryweekend.plPOWIĄZANE